Преглед на файлове

stupid while loop benchmark

master
Martin Dørum преди 8 месеца
родител
ревизия
16e07fe64a
променени са 3 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
 1. 2
  0
    benchmarks/while-perf/bench.sh
 2. 2
  0
    benchmarks/while-perf/while-test.l2
 3. 2
  0
    benchmarks/while-perf/while-test.py

+ 2
- 0
benchmarks/while-perf/bench.sh Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
#!/bin/sh
hyperfine '../../bx-out/target while-test.l2' 'python3 while-test.py'

+ 2
- 0
benchmarks/while-perf/while-test.l2 Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
i := 0
while {i < 1'000'000} {i = i + 1}

+ 2
- 0
benchmarks/while-perf/while-test.py Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
i = 0
while i < 10000000: i = i + 1

Loading…
Отказ
Запис