Преглед на файлове

small style change

master
Martin Dørum преди 8 месеца
родител
ревизия
2d7cc13732
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      test/examples/control-flow.l2

+ 2
- 2
test/examples/control-flow.l2 Целия файл

@@ -7,14 +7,14 @@ loop {
}

print "\nWith while this time"
i = 0
i := 0
while {i < 10} {
print "Hallo Wrodl"
i = i + 1
}

print "\nAnd with the for loop"
i = 0
i := 0
iter := {
j := i
i = i + 1

Loading…
Отказ
Запис