Martin Dørum преди 7 месеца
родител
ревизия
4004902202
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 1
    1
      benchmarks/while-perf/while-test.l2
  2. 1
    1
      benchmarks/while-perf/while-test.py

+ 1
- 1
benchmarks/while-perf/while-test.l2 Целия файл

@@ -1,2 +1,2 @@
i := 0
while {i < 1'000'000} {i = i + 1}
while {i < 10'000'000} {i = i + 1}

+ 1
- 1
benchmarks/while-perf/while-test.py Целия файл

@@ -1,2 +1,2 @@
i = 0
while i < 10000000: i = i + 1
while i < 10_000_000: i = i + 1

Loading…
Отказ
Запис