Martin Dørum преди 2 години
родител
ревизия
e999e638fb
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. 2
    1
      build.bx

+ 2
- 1
build.bx Целия файл

@@ -1,4 +1,5 @@
includes := include/lang2
files := lib cmd
warnings := all extra no-unused-parameter pedantic
cflags := -g
cflags := -g -O3
ldlibs := readline

Loading…
Отказ
Запис