Martin Dørum преди 8 месеца
родител
ревизия
eb57b3faa9
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. 4
    4
      include/lang2/vm/vm.h

+ 4
- 4
include/lang2/vm/vm.h Целия файл

@@ -95,6 +95,10 @@ struct l2_vm_namespace {
l2_word data[];
};

l2_word l2_vm_namespace_get(struct l2_vm *vm, struct l2_vm_value *ns, l2_word key);
void l2_vm_namespace_set(struct l2_vm_value *ns, l2_word key, l2_word val);
int l2_vm_namespace_replace(struct l2_vm *vm, struct l2_vm_value *ns, l2_word key, l2_word val);

struct l2_vm_stack_frame {
l2_word ns;
l2_word sptr;
@@ -102,10 +106,6 @@ struct l2_vm_stack_frame {
l2_word args;
};

l2_word l2_vm_namespace_get(struct l2_vm *vm, struct l2_vm_value *ns, l2_word key);
void l2_vm_namespace_set(struct l2_vm_value *ns, l2_word key, l2_word val);
int l2_vm_namespace_replace(struct l2_vm *vm, struct l2_vm_value *ns, l2_word key, l2_word val);

struct l2_vm {
int halted;
int need_gc;

Loading…
Отказ
Запис